؟

ملل ترک در دنیا

در سال 1384 هجری شمسی ، کل جمعیت ترکهای دنیا حدود چهارصد ( 400 ) میلیون نفر می باشد که در نقاط مختلف دنیا بشرح ذیل سکونت دارند: الف- کشورهایی که زبان رسمی و نوشتاری آنها ترکی است ومستقل می باشند، هفت( 7 ) کشورمی باشند که عبارتند از : کشورهای ازبکستان ، قزاقستان ، قبرس شمالی ، ترکیه ، ترکمنستان ، کشور آذربایجان و کشور قرقیزستان .

ب- سرزمینهایی که جمهوری بوده و بصورت خود مختارند و زبان رسمی و نوشتاری آنها ترکی است ولی در کنار آن زبان مشترک دیگری نیز دارند . که دوازده جمهوری می باشند و عبارتند از :
1- جمهوری ترک آ لتای
2- جمهوری ترک حاکاس
3- جمهوری ترک تانوتوا
4- جمهوری ترک تاتارستان
5- جمهوری ترک چواشستان
6- جمهوری ترک قوردستان
7- جمهوری ترک داغستان
8- جمهوری ترک چچن ستان ( ترکان ان گوش )
9- جمهوری ترک ابغازیا
10- جمهوری ترک قره چای ( ترکان چرکس )

11- جمهوری ترک بالکار ( ترکان بارتای )
- که زبان رسمی و نوشتاری یازده جمهوری مذکور ترکی بوده و زبان مشترک آنها روسی می باشد .
12- جمهوری ترک قاغوز در ملداوی که زبان رسمی آنها ترکی است و زبان مشترک آنها ملداویا می باشد . ضمنا دین اکثریت ترکان ملداوی ارتدکس مسیحی است .
ج- سرزمینهایی که بصورت ایالت بوده و زبان رسمی و نوشتاری آنها ترکی است ؛ عبارتند از :
ایالت سین جان ( دغو ترکستان ) در کشور چین که اکثرا از ترکان ایغور بوده و در حال حاضر حدود هشتاد(80) میلیون نفر ، یعنی بیش از کل جمعیت ایران جمعیت دارد و زبان ترکی آنها همانند زبان ترکی آذری ایران است . ضمنا زبان مشترک آنان بخاطر واقع شدن در شمال کشور چین و اداره شدن بصورت ایالتی ، چینی می باشد .
د- سرزمینهایی که ترکها در آن بصورت استان ویا جمعیت و یا پراکنده زندگی می کنند که عبارتند از :
1- کشور ایران ، که نزدیک چهل (40) میلیون نفر ، یعنی بیش از 55% کل جمعیت ایران ترک می باشد .
2- کشور افغانستان ، که حدود چهار(4) میلیون نفر ، یعنی نزدیک35% کل جمعیت افغانستان ترک است. توضیح اینکه : در حال حاضر ژنرال دوستم رهبری آنها را بر عهده دارد . وباتوجه به وضعیت اضطراری افغانستان ، نیروهای نظامی کشورترکیه باهماهنگی سازمان ملل درجهت حمایت ازترکهای افغانستان ، درمناطق ترک نشین آن کشور مستقر، وامنیت آنهارا برعهده دارند.
3- کشورعراق، درشهرهای کرکوک ، موصل ،اربیل و... که نزدیک به سه (3) میلیون نفر ترک دارد.
4- ترکهای ازبک ، در کشور تاجیکستان .

5- ترکهای آخزقا ، در کشور گرجستان .
6- ترکهای اخیکا ، در کشور ا وکراین .
7- ترکهای بالکان ، در شبه جزیره بالکان اروپا .
8- ترکهای ستاورپل ، درسرزمینهای قفقاز .
9- ترکهای دغو ، در سرزمینهای سیبری .
10- ترکهای آجار ، توبل ، باش قورد ، میشر ، نوقای و غیره که همگی در کشور روسیه ساکن هستند . توضیح اینکه : تنها ترکهای نوقای روسیه حدود پنج (5) میلیون نفر جمعیت دارند .
11- ترکهای عثمانی در کشور عربی یمن . توضیح اینکه در تاریخ ترکهای یمن آمده است ، درجنگهای داخلی استقلال ترکهای یمن با اعراب ، ترکهای ترکیه به کمک ترکهای یمن می روند و در این راه هزاران نفر شهید می دهند .
12- ترکهای کشور آلمان که حدود سه (3) میلیون نفر تخمین زده می شوند و اکثرا از ترکهای عثمانی هستند .
13- در سایر کشور های اروپایی حدود پنج (5) میلیون نفر ترک ساکن هستند و برای هماهنگی آنها فدراسیون ترکهای اروپا بوجود آمده است .
14- در کشورهای عربستان ، سوریه ، مصر ، الجزایر ، سودان ، لبنان و فلسطین بصورت پراکنده از ترکان عثمانی سکونت دارند .
15- در آمریکا ترکان قزل درلی سکونت دارند که قبل از کشف آمریکا بدست کریستف کلمب آنان یک ششم، ساکنان قاره آمریکا را تشکیل می دادند . این ترکان از آسیای میانه و از طریق تنگه برینگ به آمریکا رفته اند و اولین فاتحان تنگه برینگ بوده اند .
- نظر به اینکه در طول تاریخ، حاکمان شوونیست فارس ، ملت بزرگ ترک ایران ودنیا را تحقیر و تاریخ ترک ایران ودنیا را تحریف و سانسور کرده اند و به دروغ از کوروش و سلطنت دو هزار و پانصد ساله فارسها سخن گفته اند و ملت فارس را ملتی بزرگ و زبان فارسی را زبان شیرین قلمداد کرده اند و زبان ترکی را جهت تحقیر وتضعیف ، زبان آذری خطاب کرده و ملت ترک ایران را آذری نوشته و آذری خوانده اند وازروی عناد و غرض ورزی ، کلمه ( ترک) را جعل کرده وبه غلط ، کلمه ترکیبی ( ترک تازی ) ساخته و در کتابهای درسی مدارس و دانشگاهها بی شرمانه آنرا قتل عام و جنایت و خونریزی معنی کرده اند .
لذا مجبوریم در پاسخ به این همه وقاحت و گستاخی ، مختصرا به جمعیت فارسی زبانهای دنیا بپردازیم وفقط این سوال را داشته باشیم : قومی که خود را دارای سابقه تاریخی دو هزار و پانصد ساله درایران می داند پس چرا بعد ازاین مدت طولانی زندگی و زاد وولد جمعیتش بشرح ذیل می باشد ؟
1- کشور ایران ، بتعداد هیجده (18) میلیون نفر فارس دارد و در اقلیت هستند .
2- کشور افغانستان ، بتعداد پانزده (15) میلیون نفر فارس دارد ودراکثریت هستند .
3- درکشورتاجیکستان وپاکستان نیز تعدادخیلی کمی فارس زبان هستند.
4- در سایر کشور ها اعم از کشورهای اروپایی و آمریکایی و غیره از حدود سه میلیون نفر ایرانی ، نزدیک پانصد هزار نفر جمعیت فارس و بقیه از دیگر ملیتهای ایرانی اعم از ترک ، کرد ،ارمنی و غیره هستند. بدین ترتیب آمارکل جمعیت فارس زبانهای دنیا کمتراز سی وچهار ( 34 ) میلیون نفرمی باشد.
- ازمجموع حدود 200 کشورجهان، تنها دوکشورایران وافغانستان زبان رسمی اشان فارسی است.
تاریخ گواه و شاهد است که فارسی زبان ساختگی از زبان و ادبیات عرب بوده که در دوره سلطنت سامانیان و در دربار شاهان سامانی ساخته شد . و هرگز قبل از دوره سامانیان وجود نداشته است و چون سازنده این زبان دربار سامانی بوده و در دربار مکاتبات بدان نوشته می شد ، لذا نام آن را فارسی دری ( یعنی درباری ) گفتند وسازمان فرهنگی یونسکو سازمان ملل متحد نیزدر سال 1999 میلادی با صدور آماری این مو ضوع را تایید کرد که: فارسی زبان نیست ، بلکه لهجه سی وسوم زبان عربی است . و همچنین در آمار مذکور زبان ترکی را سومین زبان زنده و با قاعده دنیا که بیش از بیست و چهار هزار فعل دارد معرفی کرد . و نیز سال 1999 میلادی را به افتخار ملل ترک دنیا سال( دده قور قود) نامگذاری کرد . و شایان ذکر است زبان ترکی که روزگاری شرق و غرب عالم را تحت حاکمیت خود داشته ، اکثر زبانهای مهم دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است . برای نمونه به گزارش سال 2003 موسسه معتبر (A . M . T) زبان شناسان اروپا و آمریکا اشاره می شود : بر اساس این گزارش 20% واژگان انگلیسی ، 40% واژگان ایتالیایی ، 17% واژگان آلمانی و 10% واژگان فرانسوی ، از زبان ترکی گرفته شده اند . همچنین زبانشناس معروف، من مولر، درباره زبان ترکی چنین می گوید : زمانی که ما درعمق زبان ترکی میرویم بامعجزه ای روبرو می شویم که خرد انسانی آن را آفریده است و همچنین، هرمن وانبری ، زبان شناس معروف دیگر می گوید : جایگاه زبان ترکی از نظر زیبایی و کمال بالاتر از زبان عربی میباشد. درزبان ( لهجه) فارسی نیز نفوذ واژگان زبان ترکی مکرربه چشم می خورد بطوری که بعضی از زبان شناسان احیاء زبان ( لهجه) فارسی را مدیون زبان ترکی وزبان عربی می دانند . در این خصوص کتاب تحقیقی وآکادمیک بنام واژگان زبان ترکی درپارسی اثرآقای محمد صادق نائبی مفید به افاده خواهد بود

+ نوشته شده در  جمعه هفتم مرداد ۱۳۹۰ساعت 21:48  توسط آیدین  |